چند لمسی یا Multitouch - در برنامه نویسی اندروید

عمل چند لمسی یا Multitouch زمانی اتفاق می افتد که بیش از یک انگشت به طور همزمان صفحه را لمس کند. اندروید به ما این امکان را می دهد که این حرکات را تشخیص دهیم. سیستم اندروید هر زمان که چندین انگشت همزمان صفحه را لمس کنند، رویدادهای لمسی زیر را ایجاد می کند.

رویداد و توضیحات ردیف
ACTION_DOWN

زمانی که اولین اشاره گر صفحه را لمس کند, این رویداد اتفاق می افتد.

1
ACTION_POINTER_DOWN

برای نشانگرهای اضافی که خارج از نشانگر اول وارد صفحه می شوند.

2
ACTION_MOVE

زمانی که اشاره گری که قبلا صفحه را لمس کرده باشد روی صفحه حرکت کند این رویداد اتفاق می افتد.

3
ACTION_POINTER_UP

زمانی این رویداد اجرا میشود که یک اشاره گری غیر از اشاره گر اصلی (اولین اشاره گر) برداشته میشود.

4
ACTION_UP

زمانی این رویداد اجرا میشود که آخرین نشانگر از صفحه خارج شود.

5

بررسی رویداد های لمس صفحه

بنابراین برای شناسایی هر یک از رویدادهای ذکر شده در بالا، باید متد ()onTouchEvent را نادیده بگیرید و این رویدادها را به صورت دستی بررسی کنید. به این کدها دقت کنید:

public boolean onTouchEvent(MotionEvent ev){
  final int actionPeformed = ev.getAction();

  switch(actionPeformed){
   case MotionEvent.ACTION_DOWN:{
     break;
   }
  
   case MotionEvent.ACTION_MOVE:{
     break;
   }
   return true;
  }
}

در این موارد می توانید هر محاسبه ای را که دوست دارید انجام دهید. به عنوان مثال بزرگنمایی، کوچک کردن و غیره. برای بدست آوردن مختصات محور X و Y می توانید متد getX() و getY() را فراخوانی کنید. به کدهای زیر دقت کنید :

final float x = ev.getX();
final float y = ev.getY();

متدهای لمس صفحه

به غیر از این متدها، متدهای دیگری نیز توسط این کلاس MotionEvent در اندروید برای برخورد بهتر با چند لمسی در صفحه ارائه شده است. این متدها را در ادامه نام برده ایم و هر کدام را توضیح داده ایم:

متد و توضیحات ردیف
getAction()

این متد نوع عمل انجام شده را پیدا میکند و آنرا برمی گرداند.

1
getPressure()

این متد اشاره گر صفحه را پیدا میکند و فشار فعلی این رویداد را برای اولین لمس برمی گرداند.

2
getRawX()

این متد اشاره گر صفحه را پیدا میکند و مختصات اولیه X خام این رویداد را برمی گرداند.

3
getRawY()

این متد اشاره گر صفحه را پیدا میکند و مختصات اولیه خام Y این رویداد را برمی گرداند.

4
getSize()

این متد اشاره گرهای صفحه را پیدا میکند و اندازه اولین نشانگر را برمی گرداند.

5
getSource()

این متد منبع رویداد را دریافت می کند.

6
getXPrecision()

این متد دقت مختصات X گزارش شده را برمی گرداند.

7
getYPrecision()

این متد دقت مختصات Y گزارش شده را برمی گرداند.

8

مثال

در این آموزش با یک مثال نحوه استفاده از کلاس Multitouch و رویداد های چند لمسی را نشان داده ایم. این مثال یک برنامه چک حرکتی چندلمسی اولیه ایجاد می کند که به شما امکان می دهد در هنگام انجام چند لمسی مختصات را مشاهده کنید. برای آزمایش این مثال، میتوانید آن را روی هر یک از دستگاه های واقعی و مجازی اجرا کنید.

برای اجرای این پروژه مراحل زیر را دنبال کنید و پروژه یتان را اجرا کنید:

توضیحات مرحله
ابتدا یک پروژه جدید در اندروید استودیو با یک پکیج دلخواه ایجاد کنید و ادامه مراحل را دنبال کنید. 1
کدهای درون فایل MainActivity.class را مطابق کدهای که در پایین آورده ایم تغییر بدهید. 2
کدهای درون فایل activity_main.xml را مطابق کدهای که در پایین آورده ایم تغییر بدهید. 3
برنامه را بر روی یک تلفن واقعی یا شبیه ساز اجرا کنید و تست را انجام بدهید. 4

کدهای فایل MainActivity.java

package com.foray.articlelib;

import android.os.Bundle;
import android.view.MotionEvent;
import android.widget.EditText;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  float xAxis = 0f;
  float yAxis = 0f;

  float lastXAxis = 0f;
  float lastYAxis = 0f;

  private EditText ed1, ed2, ed3, ed4;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    ed1 = findViewById(R.id.editText);
    ed2 = findViewById(R.id.editText2);
    ed3 = findViewById(R.id.editText3);
    ed4 = findViewById(R.id.editText4);

    findViewById(R.id.textView2).setOnTouchListener((v, event) -> {
      final int actionPeformed = event.getAction();

      switch (actionPeformed) {
        case MotionEvent.ACTION_DOWN: {
          final float x = event.getX();
          final float y = event.getY();

          lastXAxis = x;
          lastYAxis = y;

          ed1.setText(Float.toString(lastXAxis));
          ed2.setText(Float.toString(lastYAxis));
          break;
        }

        case MotionEvent.ACTION_MOVE: {
          final float x = event.getX();
          final float y = event.getY();

          final float dx = x - lastXAxis;
          final float dy = y - lastYAxis;

          xAxis += dx;
          yAxis += dy;

          ed3.setText(Float.toString(xAxis));
          ed4.setText(Float.toString(yAxis));
          break;
        }
      }
      return true;
    });
  }
}

فایل activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:padding="16dp"
  android:transitionGroup="true"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textview"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:text="Multitouch مثال"
    android:textSize="25dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/textview"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:text="7Cloner.com"
    android:textColor="#009688"
    android:textSize="25dp" />

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="250dp"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:src="@drawable/abc"
    android:theme="@style/Base.TextAppearance.AppCompat" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/imageView"
    android:layout_alignStart="@+id/textview"
    android:layout_alignLeft="@+id/textview"
    android:layout_alignEnd="@+id/textview"
    android:layout_alignRight="@+id/textview"
    android:hint="X-Axis"
    android:textColorHint="#ff69ff0e" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/editText"
    android:layout_alignStart="@+id/editText"
    android:layout_alignLeft="@+id/editText"
    android:layout_alignEnd="@+id/editText"
    android:layout_alignRight="@+id/editText"
    android:hint="Y-Axis"
    android:textColorHint="#ff21ff11" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/editText2"
    android:layout_alignStart="@+id/editText2"
    android:layout_alignLeft="@+id/editText2"
    android:layout_alignEnd="@+id/editText2"
    android:layout_alignRight="@+id/editText2"
    android:hint="Move X"
    android:textColorHint="#ff33ff20" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText4"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/editText3"
    android:layout_alignStart="@+id/editText3"
    android:layout_alignLeft="@+id/editText3"
    android:layout_alignEnd="@+id/editText3"
    android:layout_alignRight="@+id/editText3"
    android:hint="Move Y"
    android:textColorHint="#ff31ff07" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="120dp"
    android:layout_alignStart="@+id/imageView"
    android:layout_alignLeft="@+id/imageView"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:clickable="true"
    android:focusable="true"
    android:gravity="center"
    android:text="اینجا را لمس کنید"
    android:textColor="#ff5480ff"
    android:background="#E4EAFD"
    android:textSize="35dp"
    android:typeface="sans" />

</RelativeLayout>

بعد از تغییر کدها درون پروژه خودتان و ذخیره سازی آن, میتوانید آن را اجرا کنید. بعد از اجرا میتوانید تمرکز برنامه را روی رویدادهای چند لمسی و موقعیت های کلیک در اندروید ببینید. برای تست بر روی قسمت پایین که مشخص کردیم کلیک کنید یا روی آن کلیک خود را جابه جا کنید, نتیجه به این صورت خواهد بود :

چند لمسی در اندروید

قیمت آموزش
رایگان
نوع دسترسی
رایگان

این مقاله در حال حاضر تنها به روش رایگان در دسترس می باشد.

ناصر خالدی
مدرس دوره

ناصر خالدی

مهندس شبکه, امنیت, برنامه نویسی تلفن های هوشمند, طراح وب سایت و متخصص هوش مصنوعی

گفتگوی برنامه نویسان

بخشی برای حل مشکلات برنامه‌نویسی و مباحث پیرامون آن

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

برای ارسال نظر نیاز است تا ابتدا وارد سایت شوید.

هیچ نظری ارسال نشده است.

مقالات پیشنهادی

اندروید

اندروید یک سیستم عامل می باشد که توسط گوگل توسعه داده میشود, این سیستم عامل بر پایه نسخه ی اصلاح شده ی هسته ی لینوکس و دیگر نرم افزار های متن باز طراحی شده است و ...


۸۲۹
۰
۲۹ آبان ۱۳۹۹

نود جی اس

توسعه دهندگان نود جی اس, زبان جاوا اسکریپت را از یک زبان قابل اجرا در مرورگر خارج کرده و به زبانی تبدیل کردن که بتوان آن را بصورت یه اپلیکیشن مستفل اجرا کرد و ...


۷۲۲
۰
۱۲ آذر ۱۳۹۹

هک و امنیت

در تعریف کلی این واژه می توان گفت که به پیدا کردن راه های نفوذ به یک حریم شخصی و استفاده غیر مجاز از آن را هک می نامیم. هدف از هک می تواند ...


۷۶۳
۰
۱۳ آذر ۱۳۹۹

درباره فایل Robots.txt

این فایل ربات های خزنده موتور های جستجو را راهنمایی می کنند و به آنان می فهماند که چه دایرکتوری و لینک هایی قابل بررسی و چه دایرکتوری و لینک هایی غیرقابل برررسی می باشند...


۵۸۶
۰
۲ دی ۱۳۹۹