درباره سون کلونر

سایت تازه تاسیس سون کلونر هدف به تولید محتوای آموزشی به صورت رایگان و غیر رایگان را در سطح آموزش های بین المللی را دارد, قصد داریم با ایجاد راهی برای درآمد زایی با تولید محتوای آموزشی این هدف مهم را به ثمر برسانیم, امید داریم با کمک خداوند و کاربران عزیز این امر امکان پذیر شود.

تماس با ما

درباره ما

سایت سون کلونر بزودی پذیرش کاربران خود را آغاز خواهد کرد و با اجازه دادن به تولید محتوا توسط این کاربران به آنها فرصت درآمد زایی را از راه های مختلفی را فراهم می کند, به عنوان مثال در صورتی که یک کاربر, مقاله ای رایگان منتشر کند به ازای هر بازدید از آن مقاله مبلغی به موجودی نویسنده منظور خواهد که در صورت رسیدن موجودی به سقف قابل برداشت می توانند آن را برداشت کند.

ادامه توضیحات بزودی منتشر خواهد شد.