نحوه تغییر دکمه افزودن به سبد خرید برای مطالعه بیشتر ووکامرس

نویسنده : shahin khaledi بروز شده در : 8 روز 17 ساعت قبل آخرین مطالعه 3 روز 17 ساعت قبل دسته ها : ووکامرس

اگر می خواهید دکمه افزودن به سبد خرید را برای مطالعه بیشتر در ووکامرس تغییر دهید ، این آموزش سریع شما را راهنمایی می کند و به شما کمک می کند تا همه دکمه های افزودن به سبد خرید را برای مطالعه بیشتر در فروشگاه ووکامرس خود تغییر دهید.

در حالت ایده آل ، دکمه ووکامرس read more ”می تواند یک طرح زمینه پیش فرض باشد که در آن موضوعات خاصی دارای دکمه ووکامرس برای خواندن بیشتر” در جای دکمه افزودن به سبد خرید هستند.

برخی دیگر از سفارشی سازی های فروشگاه ووکامرس شما ممکن است نیاز به تغییر دکمه افزودن به سبد خرید برای مطالعه بیشتر داشته باشد.

دکمه افزودن به سبد خرید ووکامرس را سفارشی کنید

اگر می خواهید دکمه افزودن به سبد خرید را بیشتر سفارشی کنید ، قبلاً چندین آموزش درباره نحوه تغییر دکمه افزودن به سبد خرید در ووکامرس به اشتراک گذاشتم.

موارد زیر تنها چند نمونه از آموزش هایی است که قبلاً در مورد نحوه سفارشی سازی دکمه افزودن ووکامرس به سبد خرید نوشته ام:

 • نحوه جایگزینی دکمه افزودن به سبد خرید با پیوند ووکامرس
 • نحوه پنهان کردن ادامه مطلب و افزودن به سبد خرید دکمه ووکامرس
 • نحوه تغییر متن افزودن به سبد خرید در صفحه فروشگاه ووکامرس
 • نحوه تغییر متن افزودن به سبد خرید راهنمای ووکامرس با مثال
 • نحوه افزودن محصول به صورت برنامه ای به سبد خرید در ووکامرس
 • نحوه تغییر اعلان “اضافه شده به سبد خرید” ووکامرس
 • نحوه مخفی کردن قیمت و افزودن به سبد خرید برای کاربران خارج شده ووکامرس

اجازه دهید اکنون نحوه تغییر دکمه افزودن به سبد خرید را برای مطالعه بیشتر بررسی کنیم.

تغییر ووکامرس افزودن به سبد خرید برای مطالعه بیشتر

من می خواهم در این دکمه تغییر افزودن به سبد خرید ووکامرس برای خواندن آموزش بیشتر با راهنمای مرحله به مرحله نشان دهم.

در این راهنما ، من ووکامرس را نصب کرده ام و از تم Storefront که تم پیش فرض ووکامرس است استفاده می کنم.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دکمه افزودن به سبد خرید در صفحه محصول و مانند تصویر صفحه است.

دکمه تک محصول افزودن به سبد خرید: تغییر ووکامرس افزودن به سبد خرید برای مطالعه بیشتر

من می خواهم دکمه افزودن به سبد خرید را تغییر دهیم تا در صفحه محصول واحد با استفاده از قطعه کد که در زیر به اشتراک می گذارم ، بیشتر بخوانیم و شما را راهنمایی کنم که کجا قطعه کد را در قالب ووکامرس خود قرار دهید:

گام به گام: دکمه ووکامرس Read More ”برای جایگزینی افزودن به سبد خرید

برای تغییر دکمه افزودن به سبد خرید برای خواندن بیشتر در صفحه محصول ووکامرس ، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 • یک نسخه پشتیبان از تم خود و از همه مهمتر فایل functions.php ایجاد کنید که در آن قطعه کد را برای تغییر دکمه افزودن ووکامرس به سبد خرید برای مطالعه بیشتر قرار می دهید.
 • اگر قبلاً تم کودک ندارید ، ترجیحاً یک تم کودک با موضوع فعال خود ایجاد کنید. اگر هیچ ایده ای در مورد چگونگی ایجاد تم کودک ندارید ، این آموزش نحوه ایجاد تم کودک در ویترین فروشگاه می تواند مکان خوبی برای شروع باشد.
 • فایل functions.php موضوع کودک خود را باز کرده و کد زیر را در پایین فایل functions.php اضافه کنید:
	// برای تغییر دکمه افزودن به سبد خرید برای خواندن بیشتر در صفحه محصول واحد
	
	add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'sevencloner_woocommerce_change_add_cart_read_more_product_page' );
	
	function sevencloner_woocommerce_change_add_cart_read_more_product_page() {
	
		return __( 'Read More', 'woocommerce' ); 
	}
 • همانطور که در کد بالا مشاهده می کنید ، این یک قلاب فیلتر با عملکرد تماس است که از طریق صفحه محصول واحد ، دکمه افزودن به سبد خرید را بررسی می کند تا به متن سفارشی بیشتر بخوانید.

 • تغییرات را ذخیره کنید و در صورت مشاهده متن تغییر دکمه افزودن به سبد خرید برای خواندن بیشتر مانند مثال من در تصویر زیر ، در قسمت جلویی آن را بررسی کنید:

صفحه فروشگاه افزودن به سبد خرید دکمه: تغییر ووکامرس افزودن به سبد خرید دکمه ادامه مطلب

از آنجا که ما با موفقیت دکمه افزودن به سبد خرید را برای مطالعه بیشتر در صفحه محصول واحد تغییر داده ایم ، اکنون می خواهم دکمه افزودن به سبد خرید را برای خواندن بیشتر در صفحه فروشگاه با استفاده از قطعه کد که در زیر به اشتراک می گذارم و شما را راهنمایی می کنم ، تغییر دهیم. کجا قطعه کد را در قالب ووکامرس خود قرار دهید:

گام به گام: افزودن ادامه مطلب ”دکمه ووکامرس to Shop Page

برای تغییر دکمه افزودن به سبد خرید برای مطالعه بیشتر در صفحه فروشگاه ووکامرس ، باید مراحل زیر را برای افزودن کد در طرح کودک خود دنبال کنید:

 • یک نسخه پشتیبان از موضوع خود و از همه مهمتر فایل functions.php ایجاد کنید که در آن قطعه کد را برای تغییر دکمه افزودن ووکامرس به سبد خرید برای مطالعه بیشتر در صفحه فروشگاه قرار می دهید.
 • اگر قبلاً تم کودک ندارید ، ترجیحاً یک تم کودک با موضوع فعال خود ایجاد کنید. اگر هیچ ایده ای در مورد چگونگی ایجاد تم کودک ندارید ، این آموزش نحوه ایجاد تم کودک در ویترین فروشگاه می تواند مکان خوبی برای شروع باشد.
 • فایل functions.php موضوع کودک خود را باز کرده و کد زیر را در پایین فایل functions.php اضافه کنید:
// برای تغییر افزودن به سبد خرید در بایگانی محصولات و صفحه فروشگاه 

	add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'sevencloner_woocommerce_change_add_cart_read_more_shop_page' ); 
	
	function sevencloner_woocommerce_change_add_cart_read_more_shop_page() {
	
		return __( 'Read More, 'woocommerce' );
		
	}
	
 • همانطور که در کد بالا مشاهده می کنید ، این یک قلاب فیلتر با عملکرد تماس است که از طریق صفحه محصول واحد ، دکمه افزودن به سبد خرید را بررسی می کند تا به متن سفارشی بیشتر بخوانید.
 • تغییرات را ذخیره کرده و در صورت مشاهده تغییر دکمه افزودن به سبد خرید برای خواندن بیشتر در صفحه فروشگاه و صفحات بایگانی مانند مثال من در تصویر زیر ، در نمای جلو بررسی کنید:

صفحه فروشگاه و صفحه محصول واحد: تغییر ووکامرس دکمه افزودن به سبد خرید برای مطالعه بیشتر

همچنین امکان ترکیب دو قطعه کد برای تغییر دکمه افزودن به سبد خرید برای خواندن بیشتر در محصول واحد و صفحه فروشگاه وجود دارد.

در زیر قطعه کد ترکیبی است که برای اضافه کردن متن دکمه افزودن ووکامرس به سبد خرید برای مطالعه بیشتر باید به فایل functions.php فرزند خود اضافه کنید:

	// برای تغییر دکمه افزودن به سبد خرید برای خواندن بیشتر در صفحه محصول واحد
	
	add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'sevencloner_woocommerce_change_add_cart_read_more_product_page' );
	
	function njengah_woocommerce_change_add_cart_read_more_product_page() {
	
		return __( 'Read More', 'woocommerce' ); 
	}

  // برای تغییر افزودن به سبد خرید در بایگانی محصولات و صفحه فروشگاه 

	add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'sevencloner_woocommerce_change_add_cart_read_more_shop_page' ); 
	
	function sevencloner_woocommerce_change_add_cart_read_more_shop_page() {
	
		return __( 'Read More, 'woocommerce' );
		
	}
	

نتیجه

در این پست ، نشان داده ایم که چگونه می توانید از قطعات کد برای تغییر دکمه افزودن ووکامرس به سبد خرید برای خواندن بیشتر هم در صفحه محصول واحد و هم بایگانی ها یا صفحه فروشگاه استفاده کنید.

در هر دو مورد آنها فیلترهایی هستند که قلاب های متفاوتی برای هدف قرار دادن صفحه فروشگاه یا صفحه بایگانی و صفحات محصول واحد دارند.

در نهایت ، می توانید دو کد را با هم ترکیب کرده و آنها را به functions.php اضافه کنید تا دکمه افزودن به سبد خرید را تغییر دهید تا در صفحه فروشگاه و صفحه محصول واحد بیشتر بخوانید.

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه تغییر دکمه افزودن به سبد خرید برای مطالعه بیشتر ووکامرس صحبت کنیم.


قیمت (تومان)
رایگان
وضعیت
تکمیل شده

مقالات پیشنهادی

هک و امنیت

هک و امنیت

در تعریف کلی این واژه می توان گفت که به پیدا کردن راه های نفوذ به یک حریم شخصی و استفاده غیر مجاز از آن را هک می نامیم. هدف از هک می تواند ...

آخرین بروزرسانی 10 ماه 12 روز قبل

وردپرس

وردپرس

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای قوی می باشد که با استفاده از آن می توان وب سایت ها و وبلاگ های گوناگونی با هر شرایطی را طراحی کرد چرا که این سیستم و ...

آخرین بروزرسانی 10 ماه 12 روز قبل

پی اچ پی - PHP

پی اچ پی - PHP

با استفاده از این زبان می توان وب سایت های پویا طراحی کرد, این زبان می تواند با HTML ادغام شود, در حقیقت یک زبان اسکریپتی متن باز و رایگان است. یعنی زمانی که سرور درخواست ...

آخرین بروزرسانی 10 ماه 12 روز قبل

جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت یک زبان پویا و محبوب مبتنی بر شیء, داینامیک و مفسری می باشد. این زبان برای برنامه نویسی سمت سرور و کلاینت استفاده میشود که ...

آخرین بروزرسانی 10 ماه 12 روز قبل

سوالات و گفتگوها

logo-samandehi
تماس با ما

می توانید از طریق اطلاعات زیر با ما در ارتباط باشید.

درباره ما

سایت سون کلونر به تازگی شروع به کار کرده است و امید می رود تا بتواند پایگاه وسعی از آموزش های رایگان را در دسترس فارسی زبانان قرار دهد.